Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Wednesday, March 6, 2013

Jenenge Gaman Kewan (Nama Senjatanya Hewan dalam Bahasa Jawa)


1.    Gamane ayam jago                   :    Jalu; cucuk;

2.    Gamane asu                             :    kuku; siyung;

3.    Gamane gajah                          :    tlale; gading;

4.    Gamane jaran                           :    sikil;

5.    Gamane sapi; kebo                   :    sungu;

6.    Gamane wedhus; kidang          :    sungu;

7.    Gamane tunggeng; kumbang    :    entup;

8.    Gamane kalajengking; tawon   :    entup;

9.    Gamane landhak                      :    wulu eri;

10.   Gamane lele                             :    patil;

11.   Gamane singa; macan; kucing :    siyung; kuku;

12.   Gamane tikus                           :    untu; kuku;

13.   Gamane rase; tikus clurut       :    ganda;

14.   Gamane ula                              :    wisa;

15.   Gamane badak (warak)             :    cula;

16.   Gamane kepiting; yuyu            :    supit.

Didapat dari berbagai sumber….

No comments:

Post a Comment