Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Wednesday, July 10, 2013

Tembung Padha Tegese (Persamaan Kata dalam Bahasa Jawa) P – Y


P
Pasulayan              =    Congkrah
Pasah                      =    Tedhas
Padhang                 =    Terang
Pakaryan                =    Pagaweyan
Pakewuh                =    Kangelan
Palagan                  =    Paprangan
Pambarep              =    Pembayun
Panca                     =    Lima
Pandung                 =    Maling
Pantes                     =    Patut
Panutan                  =    Pemimpin
Papan                     =    Panggonan
Parangmuka          =    Mungsuh
Pareng                    =    Oleh
Pariwara                 =    Kabar; iklan
Pawarta                  =    Kabar
Perang                    =    Yudha
Perangan               =    Bagian
Pikiran                     =    Gagasan
Pijer                         =    Tansah
Pinangkane           =    Asale
Pindha                     =    Kaya
Pinayungan           =    Diayomi
Pirang-pirang        =    Akeh
Piranti                      =    Bekakas
Piwulang                 =    Wewarah
Praja                        =    Negara
Prasaja                    =    Sedhengan
Prigel                       =    Trampil
Priyangga              =    Dhewe
Putra                        =    Anak
Punakawan            =    Batur
Punggawa              =    Pegawe
Pungkasan             =    Wekasan

R
Ragangan              =    Rangka
Raga                       =    Awak
Ragil                        =    Buncit
Ragat                      =    Biaya
Rahab                     =    Semanak
Rahayu                   =    Slamet
Rahmat                   =    Sihing Allah
Rampak                  =    Rata
Raja kaya              =    Kewan ingon
Rancag                   =    Cepet
Reksa                      =    Njaga
Rengga                   =    Pajangan
Resep                      =    Nyenengake
Rikat                        =    Banter
Rikuh                       =    Pekewuh
Rindhik                    =    Alon
Rinonce                  =    Direntengi
Runtik                      =    Mangkel
Rukun                      =    Guyub

S
Sad                          =    Nem (6)
Sabrang                  =    Manca
Saabad                   =    Satus tahun
Saen                        =    Ora isinan
Sagung                   =    Kabeh
Sapta                      =    Pitu (7)
Santosa                  =    Kukuh
Santer                     =    Banget
Sanalika                 =    Saiki
Samodra                =    Segara
Sapu kawate         =    Kekuwatane
Sarampunge         =    Sawise
Sarasehan              =    Pasamuwan; rapat
Sarekake               =    Dikubur
Saru                         =    Kasar
Satuhu                     =    Satemene
Sayuk rukun           =    Gotong royong
Sastrawan              =    Ahli sastra
Sawegung              =    Kabeh
Sebab                     =    Awit
Sediya                    =    Siyaga
Semayan                =    Janji
Semu                       =    Sulak
Sendhu                   =    Elok
Sengit                      =    Gething
Sengsara                =    Rekasa
Seneng                   =    Bungah
Sengkut                  =    Mempeng
Sengsem                =    Ngungun
Senopati                 =    Panglima perang
Sepele                    =    Remeh
Serik                        =    Runtik
Seru                         =    Banter
Sesami                    =    Sapadha-padha
Sesidheman          =    Dhedhelikan
Sesorah                  =    Pidhato
Seta                         =    Putih
Siyaga                    =    Sediya
Sinarawedi             =    Raket
Sinawang               =    Dideleng
Sinuba-suba          =    Dikurmati
Sirna                        =    Musna; ilang
Slamet                    =    Basuki
Sliri                           =    Sliwer
Soroh amuk           =    Ngrusak
Sregep                    =    Giyat
Srempeng              =    Sengkut
Sumelang               =    Kuwatir
Sumingkir               =    Ngalih
Sumurup                 =    Weruh
Surak-surak           =    Bengok-bengok
Suwito                     =    Ngenger
Suwargi                   =    Almarhum
Suwala                    =    Nglawan
Suthik                      =    Emoh
Susah                      =    Sedhih

T
Taberi                      =    Mempeng; sregep
Tanduk                    =    Imbuh
Tabuh                      =    Thuthuk
Tanpa                      =    Ora
Tanpa lalis              =    Babar pisan
Tanpa rewang       =    Tanpa kanca
Tanpa wilangan    =    Akeh banget
Tansah                    =    Pijer
Tamu                       =    Dhayuh
Tata                         =    Atur
Tatag                       =    Tabah; Tanggon
Temahan                =    Wusana
Tentrem                  =    Ayem
Tragedhi                 =    Prastawa
Trengginas             =    Trampil
Tri                             =    Telu
Tuladha                   =    Conto
Tuwuh                      =    Thukul
Turangga                =    Jaran
Tuna                         =    Rugi
Tumitah                   =    Dumadi
Tumindak               =    Tandang

U
Udar (i)                   =    Ucul (i)
Ubarampe             =    Piranti
Ugung                     =    Uja
Umpak                    =    Tatakan
Unggul                    =    Menang
Uwal                        =    Ucul
Urmat                      =    Ngajeni
Urakan                    =    Ugal-ugalan

W
Wadi                        =    Rahasia
Wadung                  =    Pecok
Wadhah                  =    Panggonan
Wanara                   =    Kethek
Wanadri                  =    Alas
Wara-wara             =    Biwara
Waras                      =    Saras; Bagas
Waspada               =    Ngati-ati
Watara                    =    Kira-kira
Wegah                    =    Suthik
Welas                      =    Tresna
Werdi                      =    Teges
Wukir                       =    Gunung
Wuruk                      =    Wewarah
Wuninga                 =    Weruh

Y
Yayah                     =    Bapa
Yaksa                      =    Buta
Yasa                        =    Nggawe

Didapat dari berbagai sumber……..

1 comment:

  1. saya sangat berterima kasih banyak MBAH RAWA GUMPALA atas bantuan pesugihan dana ghaib nya kini kehidupan kami sekeluarga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ternyata apa yang tertulis didalam blok MBAH RAWA GUMPALA itu semuanya benar benar terbukti dan saya adalah salah satunya orang yang sudah membuktikannya sendiri,usaha yang dulunya bangkrut kini alhamdulillah sekaran sudah mulai bangkit lagi itu semua berkat bantuan beliau,saya tidak pernah menyangka kalau saya sudah bisa sesukses ini dan kami sekeluarga tidak akan pernah melupakan kebaikan MBAH,,bagi anda yang ingin dibantu sama MBAH RAWA GUMPALA silahkan hubungi MBAH di 085 316 106 111 insya allah beliau akan membantu anda dengan senang hati,pesugihan ini tanpa resiko apapun dan untuk lebih jelasnya buka saja blok mbah PESUGIHAN DANA GHAIB TANPA TUMBAL

    ReplyDelete