Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Tuesday, June 25, 2013

Tembung Padha Tegese (Persamaan Kata dalam Bahasa Jawa) A – J


A
Agung                     =    Luhur
Ajar                          =    Wuruk
Alas                         =    Wanadri
Ajur                          =    Remuk
Andayani               =    Mrebawani
Ama                        =    Penyakit
Ambal                     =    Bali
Ancas                     =    Maksud
Asri                          =    Ngresepake
Amem                     =    Meneng
Asta                         =    Wolu; tangan
Anggung                =    Tansah
Anjog                      =    Jebul
Asung                      =    Menehi
Atur                          =    Tata
Antara                    =    Let
Apes                        =    Kojur
Apik                         =    Becik
Atak                        =    Ekon
Asma                       =    Jeneng

B
Babar                      =    Akeh
Bandar                    =    Pelabuhan
Badhut                    =    Lawak
Bandha                   =    Donya
Bangga                   =    Nglawan
Baut                         =    Pinter
Barat                       =    Angin
Becik                       =    Apik
Bakda                     =    Bubar
Beda                       =    Seje
Bering                     =    Abot sisih
Budi                         =    Obah
Bungah                   =    Seneng
Blater                      =    Semanak
Bolos                       =    Milincur

C
Catur                       =    Papat
Cancan                  =    Ditaleni
Cawis                      =    Cepak
Caturan                  =    Guneman
Cekel                      =    Candhak
Cedhak                  =    Sanding
Cetha                      =    Gamblang
Celathu                  =    Kandha
Cethil                      =    Nyengit
Clingus                   =    Isinan
Cuwa                      =    Gela
Congkrah               =    Crah

D
Dasa                        =    Sepuluh
Darbe                      =    Duwe
Darah                      =    Getih; turun
Deduga                  =    Tata karma
Deksura                  =    Kurang ajar
Deksina                  =    Siya-siya
Deleng                    =    Nonton
Dhawuh                  =    Pangandika
Diyu                         =    Raseksa
Dipangga               =    Gajah
Dleweran               =    Gobyos
Dongeng                =    Carita
Dremba                  =    Rakus; srakah
Dwi                          =    Loro
Duwe                       =    Darbe
Dununge                =    Prenahe
Driya                       =    Ati

E
Edum                       =    Mbagi
Eko                          =    Siji
Edhum                     =    Eyup
Emoh                       =    Suthik
Enggon                   =    Papan
Endah                      =    Apik

G
Garap                     =    Ngolah
Gabuk                    =    Ora isi
Gagrak                   =    Cara
Gawok                    =    Gumun
Gayuh                     =    Karep
Gamblang             =    Cetha
Gendul                   =    Botol
Gegana                  =    Awang-awang
Gelungan               =    Ukelan
Gerilya                   =    Pejuang
Gladhi                     =    Latihan
Geseh                     =    Beda
Giris                         =    Wedi
Gisik                        =    Tasik
Gugur                      =    Rontok; mati
Guruh                      =    Guntur
Gumuk                    =    Puthuk
Gugur gunung       =    Gotong royong

I
Imbuh                      =    Tanduk
Idham-idhaman   =    Gegayuhan
Ijol                            =    Ganti
Ijen                          =    Dhewe

J
Jan-jane                 =    Satemene
Jarit                         =    Tapih; sewek
Janma                     =    Manungsa
Jarwa                      =    Teges
Jengkel                  =    Mangkel
Junjung                   =    Angkat
Jumangkah           =    Lumaku

Didapat dari berbagai sumber……..

No comments:

Post a Comment