Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Sunday, June 30, 2013

Tembung Padha Tegese (Persamaan Kata dalam Bahasa Jawa) K – O


K
Kacek                     =    Beda
Kabecikan             =    Kautaman
Kadulu                    =    Katon
Kegunan                 =    Kapinteran
Kagolong               =    Kalebu
Kamigilan               =    Gila banget
Kalasemana          =    Wektu kuwi
Kaprah                    =    Biasa; umum
Kapiyarsi                =    Katon
Kapregok               =    Konangan
Karsa                       =    Karep
Karya                      =    Gawe
Kasat mata            =    Katon
Kasiat                      =    Daya
Kasinungan            =    Kanggonan
Katurutan               =    Kelakon
Kautaman              =    Kabecikan
Kawasan                =    Tlatah
Kaya                        =    Memper
Kedenangan         =    Konangan
Kesenengan          =    Kekareman
Keladuk                  =    Kakehan
Kelahir                    =    Kawetu
Kendel                    =    Wani
Kenthes                  =    Penthung
Keluarga                =    Brayat
Kerameyan            =    Tontonan
Kerep                      =    Tansah; pijer
Kelakon                  =    Kedadeyan
Kemrungsung        =    Ngangsa
Ketungka               =    Kedhisikan
Ketungkul               =    Kesengsem
Kinasih                    =    Ditresnani
Kodrat                     =    Pepesthen
Kondang                =    Misuwur
Kuciwa                    =    Gela
Kukuh                      =    Kuat
Kuwatir                    =    Sumelang
Krenteg                   =    Karep
Kewajiban              =    Ayahan

L
Layang                   =    Nawala; surat
Langkap                 =    Gandhewa
Landhep                 =    Lantip
Laku                        =    Tindak
Labete                    =    Lelabuhane
(Di) labuhi              =    Direwangi
Legan                      =    Ijen
Leren                       =    Ngaso
Lestari                     =    Langgeng
Lir                             =    Kaya
Loh                           =    Subur
Loman                     =    Ora cethil
Lumrah                    =    Kaprah
Luwe                        =    Ngelih
Luhur                       =    Mulya

M
Mandhegani         =    Mangarepi
Mandheg               =    Leren
Mandhireng
pribadi                    =    Ngadeg dhewe
Manawa                 =    Yen
Makarya                =    Nyambut gawe
Makam                   =    Pasareyan
Maido                     =    Nyacat
Mahanani              =    Njalari
Macak                    =    Dandan
Mabur                     =    Miber
Manekawarna      =    Werna-werna
Mangesti                =    Nujul
Mangkat                =    Budhal
Marsudi                  =    Ngreka daya
Masak                     =    Olah-olah
Masyarakat           =    Bebrayan
Mayar                     =    Gampang
Mekar                     =    Megar
Mempeng              =    Sregep
Mendha-mendha =    Niru-niru
Miyara                    =    Ngingu
Mitra                        =    Kanca
Misuwur                  =    Kondhang
Mirunggan             =    Mligi
Mina                        =    Iwak
Migatekake          =    Nyetitekake
Mopo                      =    Nglokro
Mothah                   =    Rewel
Mubra-mubru        =    Turah-turah
Mudheng               =    Damang
Mutawatiri              =    Mbebayani
Murih                       =    Amrih
Murwakani             =    Miwiti
Murakabi               =    Nyukupi
Mupangati             =    Migunani
Muluk                      =    Mumbul
Muhung                  =    Amung

N
Nawa                      =    Sanga
Nata                        =    Ratu
Narmada                =    Kali
Narik                       =    Ndudut
Narayana               =    Nom-noman
Ndakik                    =    Muluk-muluk
Ndudut ati              =    Nengsemake
Nedya                     =    Niyat
Nemahi                   =    Tekan
Ngacir                     =    Mlayu
Nganggit                =    Ngarang
Nganthi                   =    Nggawa
Nganti                     =    Tekan
Ngaso                     =    Leren
Ngegla                   =    Cetha
Ngegungake         =    Ngendelake
Ngemasi                 =    Mati
Ngemban               =    Mikul
Ngembari               =    Madhani
Ngentasi                 =    Nandangi
Nggawa                 =    Ngusung
Nggatekake          =    Nyetitekake
Ngicipi                    =    Ngrasakake
Ngincup                 =    Nyekel
Ngiteri                     =    Ngubengi
Ngobra                   =    Ngrusak
Ngolah                    =    Nggarap; masak
Ngoyak                  =    Nguber
Ngundha                =    Ngulukake
Ngungun                =    Gumun
Nguntabake          =    Ngetarake
Njagakake            =    Ngejibake
Niliki                        =    Nyambangi
Nujuprana              =    Nyenengake
Nuladha                 =    Nyonto
Nuntun                    =    Ngirit
Nyalawadi             =    Aneh
Nyedhiani              =    Nyepakake
Nyawiyah               =    Siya-siya
Nyauri                     =    Mangsuli

O
Ora usah                =    Ora Nganggo
Omah                      =    Wisma
Ora jamak             =    Ora lumrah
Omong                   =    Wicara
Ora genah             =    Ora bener
Ongkos                   =    Opah
Ora betah              =    Ora kuat


Didapat dari berbagai sumber……..

5 comments:

 1. post nya bantu banget buat tugas bahasa jawa :) makasih :) cuma sayangnya tampilan blog kakak agak berantakan...
  kunjungi juga blog ku ya kan ;) http://miliktr.blogspot.com

  ReplyDelete
 2. saya sangat berterima kasih banyak MBAH RAWA GUMPALA atas bantuan pesugihan dana ghaib nya kini kehidupan kami sekeluarga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ternyata apa yang tertulis didalam blok MBAH RAWA GUMPALA itu semuanya benar benar terbukti dan saya adalah salah satunya orang yang sudah membuktikannya sendiri,usaha yang dulunya bangkrut kini alhamdulillah sekaran sudah mulai bangkit lagi itu semua berkat bantuan beliau,saya tidak pernah menyangka kalau saya sudah bisa sesukses ini dan kami sekeluarga tidak akan pernah melupakan kebaikan MBAH,,bagi anda yang ingin dibantu sama MBAH RAWA GUMPALA silahkan hubungi MBAH di 085 316 106 111 insya allah beliau akan membantu anda dengan senang hati,pesugihan ini tanpa resiko apapun dan untuk lebih jelasnya buka saja blok mbah PESUGIHAN DANA GHAIB TANPA TUMBAL

  ReplyDelete
 3. Rekreasi podho tegese...
  Tirakat podho tegese....

  ReplyDelete
 4. Rekreasi podho tegese...
  Tirakat podho tegese....

  ReplyDelete