Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Wednesday, March 20, 2013

Tembung Lan Jinise (Kata dan Jenisnya dalam Bahasa Jawa)


Miturut golonganing Tembung cacahe ana 10 warna (menurut golongannya kata, jumlahnya ada 10).


1.     Tembung Aran (Kata Benda)
        Tuladhane/Contone (contohnya) :
        -      Meja
        -      Kursi
        -      Buku, lsp

2.     Tembung Kriya (Kata Kerja)
        Tuladhane/Contone (contohnya) :
        -      Nyapu
        -      Nulis
        -      Maca, lsp

3.     Tembung Wilangan (Kata Bilangan)
        Tuladhane/Contone (contohnya) :
        -      Papat
        -      Setengah
        -      Akeh, lsp

4.     Tembung Ganti (Kata Ganti)
        Tuladhane/Contone (contohnya) :
        -      Aku
        -      Dheweke
        -      Mu, lsp

5.     Tembung Katrangan (Kata Keterangan)
        Tuladhane/Contone (contohnya) :
        -      Wetan
        -      Ngisor
        -      Putih, lsp

6.     Tembung Kaanan / Kahanan / Sipat (Kata Sifat)
        Tuladhane/Contone (contohnya) :
        -      Bagus
        -      Susah
        -      Seneng, lsp

7.     Tembung Pangguwuh / Seru (Kata Seru)
        Tuladhane/Contone (contohnya) :
        -      Tulung
        -      Aduh
        -      Ah, lsp

8.     Tembung Pangarep (Kata Depan)
        Tuladhane/Contone (contohnya) :
        -      Menyang
        -      Ing
        -      Saka, lsp

9.     Tembung Panyambung (Kata Sambung)
        Tuladhane/Contone (contohnya) :
        -      Lan
        -      Sarta
        -      Wusana, lsp

10.   Tembung Sandhangan (Kata Sandhang)
        Tuladhane/Contone (contohnya) :
        -      Raden
        -      Kyai
        -      Sang

Gatekna (Perhatikan) !
Aksara (huruf) => Wanda (suku kata) => Tembung (kata) => Ukara (kalimat)


Didapat dari berbagai sumber…….

No comments:

Post a Comment