Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Thursday, March 17, 2016

BELAJAR BAHASA JAWA PRAKTIS : Golongane Tembung


(Golongan Kata dalam Bahasa Jawa) 
 
 
Tembung dumadi saka wanda. Wanda dumadi saka aksara. Tembung keno dienggo ndhapuk ukara.

Gatekna ! (Perhatikan !)

Aksara (Huruf) ==> Wanda (Suku Kata) ==> Tembung (Kata) ==> Ukara (Kalimat)

Miturut golonganing Tembung ana 10 warna (menurut golongannya, kata ada 10 macam) :

01.    Tembung Aran (Kata Benda)
         Contone       :    -   Sepedha
                                    -   Buku
                                    -   Lemari
                                    -   Montor, lan sapunanggalane

02.    Tembung Kriya (Kata Kerja)
         Contone       :    -   Nembang
                                    -   Nyapu
                                    -   Mangan
                                    -   Nulis, lsp

03.    Tembung Ganti (Kata Ganti)
         Contone       :    -   Kowe
                                    -   Dheweke
                                    -   Aku
                                    -   Mu, lsp

04.    Tembung Wilangan (Kata Bilangan)
         Contone       :    -   Telu
                                    -   Papat
                                    -   Sethithik
                                    -   Setengah, lsp

05.    Tembung Kaanan/Sipat (Kata Sifat)
         Contone       :    -   Bagus
                                    -   Abang
                                    -   Seneng
                                    -   Apik, lsp

06.    Tembung Katrangan (Kata Keterangan)
         Contone       :    -   Tengah
                                    -   Wetan
                                    -   Kene
                                    -   Ngisor, lsp

07.    Tembung Pangguwuh/Seru (Kata Seru)
         Contone       :    -   Tulung
                                    -   Wah
                                    -   Adhuh
                                    -   Ah, lsp

08.    Tembung Sandhangan (Kata Sandhang)
         Contone       :    -   Raden
                                    -   Kyai
                                    -   Hyang
                                    -   Sang, lsp

09.    Tembung Payambung (Kata Sambung)
         Contone       :    -   Wusana
                                    -   Sarta
                                    -   Lan
                                    -   Mulane, lsp

10.    Tembung Pangarep (Kata Depan)
         Contone       :    -   Saka
                                    -   Menyang
                                    -   Sing
                                    -   Ing, lsp


Didapat dari berbagai sumber………….

No comments:

Post a Comment