Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Wednesday, July 10, 2013

Dina lan Pasaran (Nama Hari dan Pasaran dalam Bahasa Jawa)


Dasa namane (aran liyane) tumprape sapta wara lan panca wara 
(dina lan pasaran) :

Dina
Senen         :    Soma
Selasa        :    Anggara
Rabo          :    Buda
Kamis         :    Respati
Jum’at        :    Sukra
Sabtu         :    Tumpuk
Ahad          :    Dite

Pasaran
Pon             :    Palguna
Wage          :    Cemengan
Kliwon       :    Kasih
Legi            :    Manis
Pahing       :    Jenar

Tuladha / Conto :
Kamis Pon     :  Respati Palguna
Sabtu Pahing :  Tumpuk Jenar

Didapat dari berbagai sumber…..

No comments:

Post a Comment