Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Wednesday, July 10, 2013

Jenenge Tali (Nama Istilah Tali dalam Bahasa Jawa)Amben                                       :  Tali ing weteng jaran
Apus gulu, apus buntut          :  Tali prabote abah-abah jaran

Dhandhan                                 :  Tali kanggo nggeret glondhongan
Dhadhung                                 :  Tali kanggo nyancang sapi

Elis                                             :  Tali kendhali
Godhi                                        :  Tali gombal
Goci                                           :  Tali layangan

Jala-jala                                     :  Tali mbendeng kelir
Jejet                                           :  Taline plipitan
Janget, ulap-ulap                     :  Tali mblebet pethel

Karset                                        :  Taline arloji
Keluh                                         :  Tali ing irung sapi
Kenur                                        :  Tali pancing

Klamar                                       :  Tali lawang bekungkung
Klathe                                        :  Tali caping
Koloran, usus-usus                 :  Tali kathok

Pluntur                                      :  Tali nggantung gong, nyangga gamelan
Rante                                         :  Gelangan wesi direnteng
Sawed                                       :  Tali pasangan sapi

Salang                                       :  Tali pikulan
Sendheng                                 :  Tali gendhewa utawa langkap
Setagen, sabuk, setut              :  Tali weteng wong

Suh                                            :  Tali sapu
Tutus                                         :  Irat-iratan pring utawa penjalin
Ulur                                            :  Benang ngulukake layangan

Uwed                                         :  Tali kanggo ngubengake gangsingan
Upat-upat                                  :  Tali pecut

Didapat dari berbagai sumber…..

No comments:

Post a Comment