Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Monday, March 17, 2014

Tembung Basa Kawi (Kata Bahasa Kawi / Kata Jawa Kuno yang biasa dipakai dalam Pendhalangan) A - I


A
agra                       :  pucuk
agni                       :  geni
ajar                        :  pandhita
aji                           :  raja; ratu
akasa                    :  awang-awang
aldaka                   :  gunung
amba                     :  ingsun; aku
ambeg                   :  sipat
ancala                   :  gunung
andaka                  :  banteng
angga                    :  awak
anggung                :  tansah
angkara                 :  loba
apsara                   :  dewa
asura                     :  buta
ardi                        :  gunung
arga                       :  gunung
aris                        :  alon; sareh
arka                       :  srengenge
arsa                       :  arep
astha                     :  wolu
asthi                       :  gajah
atma                      :  anak
atmaja                   :  anak
aywa                     :  aja

B
bantala                  :  lemah
badhama               :  gaman
badra                     :  rembulan
baruna                   :  segara
basuki                    :  slamet
bathara                  :  dewa
bayu                      :  angin
birawa                   :  gagah
brama                    :  geni
bramantya             :  nesu
brangta                  :  kasmaran
bomantara             :  langit
boga                      :  pangan

C
cakra                     :  rodha
candra                   :  rembulan
candhala               :  daksiya
caraka                   :  utusan
catur                      :  papat
cidra                      :  durjana
cipta                      :  ngarang
citra                       :  gambaran
culika                     :  durjana

D
danawa                 :  buta
dahana                  :  geni
dhandhang            :  gagak
dhadhu                  :  abang
dhatulaya              :  kraton
dasa                      :  sepuluh
datan                     :  ora
dipangga               :  gajah
dirgantara              :  awang-awang
ditya                      :  buta
diyu                       :  buta
dhingin                   :  dhisik
driya                      :  ati
duk                        :  nalika
duksina                  :  kidul
(n) dulu                  :  ndeleng
duta                       :  utusan
dwi                         :  loro
dwija                      :  guru
dhuhkita                :  susah
dumadi                  :  urip

E
eka                        :  siji
eksi                        :  mata
ernawa                  :  segara
erawati                  :  bledheg
esti                         :  karep
esa                        :  tunggal

G
gapura                   :  lawang agung
gata                       :  laku
gahana                  :  jurang
gatra                      :  baris
gegana                  :  awang-awang
giri                         :  gunung
gita                        :  kembang
gung                      :  gedhe
guntur                    :  jugrug
gurnita                   :  gludhug
guruh                     :  bledheg
gya                        :  enggal

I
iba                         :  gajah
ima                        :  mega
imalaya                 :  gunung
ina                         :  asor
indriya                   :  karep
ingsun                    :  aku


Didapat dari berbagai sumber….

No comments:

Post a Comment