Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Sunday, March 9, 2014

Tembung Kosok Balen (Lawan Kata dalam Bahasa Jawa) K - PK
kalah                     X    menang
kaku                      X    lemes
kalis                       X    ketaman
kandel                   X    tipis
kasar                     X    alus
kasoran                 X    unggul
katiga (ketiga)       X    rendheng
kemlungkung        X    andhap asor
kemproh                X    resikan
kendel                   X    jirih
kepenak                X    rekasa
kerep                     X    arang
kesusu                   X    sareh
kiwa                       X    tengen
klular-klulur           X    trengginas
kuru                       X    lemu
kurang                   X    luwih

L
lanang                   X    wadon
lali                          X    eling
landhep                 X    kethul
lancip                     X    buthel
lantip                      X    bodho
larang                    X    murah
lega                       X    kuciwa
lembut                   X    agal
lemu                      X    kuru
lencir                     X    (m)bembeng
lepeh                     X    eleg
lirih                         X    banter
loh                         X    cengkar
longgar                  X    sesak
lonjong                   X    bundher
lumrah                   X    aneh
luhur                      X    asor

M
mabur                    X    menclok
mamang                X    tatag
mandheg               X    mlaku
maneh                   X    uwis
manjer                   X    ngglewang
manthuk                X    godheg
manteb                  X    entheng
mapag                   X    ngeterake
mardika                 X    dijajah
mempeng              X    kesed
marem                  X    gela
mendhung             X    resik
mengkurep            X    mlumah
mentah                  X    mateng
miris                      X    tatag
mopo                     X    tumandang
muktiwibawa         X    sengsara
mulih                     X    budhal
musuh                   X    bala
mursal                   X    mursid
mulya                    X    sengsara

N
nangis                    X    ngguyu
nyacad                  X    ngelem
nesu                      X    rena
nistha                     X    utama
ngajeni                   X    ngina
ngakoni                 X    nyelaki
ngati-ati                 X    sembrana
ngebreh                 X    ngirit
nugel                     X    nyambung
nyedhak                X    ngadoh
nyusahake            X    mbungahake

P
padha                    X    beda
padhang                X    peteng
padu                      X    rukun
penak                    X    rekasa
pinggir                   X    tengah
prasaja                   X    ngebreh
prigel                     X    kidhung
pungkasan            X    kawitan
pucuk                    X    bongkot


Didapat dari berbagai sumber……

No comments:

Post a Comment