Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Thursday, March 13, 2014

Tembung Kosok Balen (Lawan Kata dalam Bahasa Jawa) R - YR
rame                      X    sepi
rancag                   X    alon
rampung                X    wiwit
rawuh                    X    lunga
(ng) rewangi          X    ngrusuhi
rekasa                   X    kepenak
rendheng               X    katiga
resik                      X    kemproh
rikat                       X    alon
rindhik                   X    banter
ringkes                  X    rowa
rowa                      X    cekak

S
sareh                     X    kesusu
sabar                     X    brangasan; nesu
saen                      X    isinan
seda                      X    gesang
sedhep                  X    cemplang
sedhih                    X    seneng
semanak               X    anggak
sengsara               X    mulya
sepele                    X    wigati
seru                       X    alon
sida                        X    wurung
sira                        X    ingsun
sregep                   X    kesed
subur                     X    cengkar
suda                      X    tambah
suthik                     X    gelem
susah                     X    bungah
sumringah             X    pucet
sumelang              X    mantep
sugeng                  X    seda

T
tambah                  X    suda
tabah                     X    kuwatir
tanpa                     X    nganggo
takon                     X    njawab
teka                       X    lunga
temen                    X    cidra
tenan                     X    ethok-ethok
tindak                    X    kondur
tipis                        X    kandel
titen                       X    lalen
tresna                    X    siya
tuku                       X    adol
turah                      X    kurang
turu                        X    tangi

U
urug                       X    ndhudhuk
urip                        X    mati
umuk                     X    nyata
ukuman                 X    ganjaran
udharan                 X    talenan; bungkusan

W
wadon                   X    lanang
wareg                    X    luwe
wedi                       X    wani
wiwitan                  X    pungkasan
wuled                     X    methel
wuwuh                   X    kurang
wutuh                    X    suda
wuta                      X    melek
wurung                  X    sida
wuragil                   X    pambarep

Y
yuwono                 X    cilaka
yekti                      X    goroh


Didapat dari berbagai sumber……

No comments:

Post a Comment