Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Sunday, March 23, 2014

Tembung Camboran Wutuh (Kalimat Majemuk Tunggal dalam Bahasa Jawa)


Jinise tembung camboran wutuh :

1. abang mbranang, bakul kacang, dadar gulung, dupa ratus, jaga baya, pager wesi, pamong desa, omah dara, lan sapunanggalane.
2.  ajur ajer, bibit kawit, cekak aos, edi peni, gagah prakosa, jalma manungsa, jaran kepang, lan sapunanggalane.
3. anjaniputra, bratayuda, pancasila, dwiwarna, parameswari, upacara, pancawala, lan sapunanggalane.
4.  abot entheng, bapa biyung, endhek dhuwur, gedhe cilik, lanang wadon, yayah wibi, nom tuwa, lan sapunanggalane.
5. apsara-apsari, bathara-bathari, dewa-dewi, mahasiswa-mahasiswi, raseksa-raseksi, putra-putri, widadara-widadari, lan sapunanggalane.


Didapat dari berbagai sumber…..

No comments:

Post a Comment