Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Friday, March 21, 2014

Tembung Basa Kawi (Kata Bahasa Kawi / Kata Jawa Kuno yang biasa dipakai dalam Pendhalangan) J - P

J
jala                         :  banyu
jaladri                     :  segara
jaladara                 :  mendhung
jalanidhi                 :  segara
jalma                     :  wong
jalu                         :  lanang
jawata                    :  dewa
jaya                       :  menang
jarwa                     :  teges
juwita                     :  wanita
jenar                      :  kuning

K
kaga                      :  manuk
kadya                    :  kaya
kalpika                   :  ali-ali
kaloka                   :  kesuwur
kalbu                     :  ati
kanan                    :  tengen
kalyana                 :  linuwih
kapti                      :  karep
kapiyarsa              :  keprungu
karta                      :  aman
kardi                      :  gawe
kartika                   :  lintang
karya                     :  gawe
kayun                    :  karep
kencana                :  emas
kering                    :  kiwa
kintaka                  :  layang
kisma                    :  lemah
kresna                   :  ireng
kuncara                 :  misuwur
kukila                     :  manuk
kusuma                 :  kembang
kuwawa                 :  kuwat

L
lalis                        :  mati
langking                 :  ireng
lampus                  :  mati
lastri                       :  bengi
layu                       :  mati
lebda                     :  pinter
lena                       :  mati
lir                           :  kaya
loh jinawi               :  subur
loka                       :  jagad
ludira                     :  getih
luhur                      :  mulya
lumaksana            :  mlaku

M
maruta                   :  angin
marta                     :  sabar
madya                   :  tengah
margana                :  panah
makarya                :  nyambut gawe
mameh                  :  golek
marga                    :  dalan
mami                     :  aku
mandholo              :  bumi
manggala              :  panggedhe
manjing                 :  mlebu
mustaka                :  sirah
musna                   :  ilang
mijil                        :  metu
mina                      :  iwak
mitra                      :  kanca
miyarsa                 :  krungu
mudha                   :  enom
mulat                     :  weruh
muroni                   :  ngendemi
murda                    :  sirah

N
nala                       :  pati
nalendra                :  prabu
nuswa                    :  pulo
nuladha                 :  niru
nimpuna                :  pinter
netra                      :  mripat
nendra                   :  turu
narmada                :  kali
narya                     :  ratu
nata                       :  ratu
nawala                   :  layang

O
obar-abir                :  kilat
orem                      :  sesambat

P
pada                      :  sikil
palagan                 :  paperangan
pabaratan              :  paperangan
palastra                 :  mati
palupi                     :  tuladha
pambayun             :  pambarep
pamulu                  :  praen
panca                    :  lima
payudara               :  susu
pawiyatan              :  sekolah
patra                      :  gedhong
paramarta             :  luhur
pangupajiwa          :  panguripan
pangastuti              :  sembah
pangaksama         :  pangapura
panti                      :  omah
pancakara             :  perang
pindha                   :  kaya
pita                        :  kuning
praja                      :  negara
pralaya                  :  rusak; mati
pradangga             :  gamelan
pramuka                :  panggedhe
prapta                    :  teka
pratala                   :  lemah
puspita                   :  kembang
purna                     :  bubar; ganep
priyangga              :  dhewe
priya                      :  lanang
prawira                  :  kendel
pratiwi                    :  bumi


Didapat dari berbagai sumber….

No comments:

Post a Comment