Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Saturday, March 22, 2014

Tembung Basa Kawi (Kata Bahasa Kawi / Kata Jawa Kuno yang biasa dipakai dalam Pendhalangan) R - Y


R
radyan                   :  raden
raga                       :  awak
ratri                        :  bengi
rahayu                   :  slamet
rawi                       :  srengenge
rukmi                     :  emas
roga                       :  lara
ripta                       :  ngarang
rena                       :  ibu
rekta                      :  abang

S
sakti                       :  digdaya
sah                        :  pisah
saeka praya          :  rukun
samirana               :  angin
samodra                :  segara
samya                   :  padha
sana                      :  panggonan
sanggraha             :  cawisan
sardula                  :  macan
sarira                     :  badan
sarpa                     :  ula
sawego                  :  sediya
sato                       :  kewan
sata                       :  satus
sastra                    :  tulis
sasmita                  :  tandha
sasangka               :  rembulan
sasana                   :  papan
sigra                      :  gelis
seta                       :  putih
sila                         :  patrap
sinudarsana           :  ditiru
sira                        :  kowe
sirna                      :  ilang
siswa                     :  murid
sitoresmi                :  rembulan
siwi                        :  anak
soca                      :  mripat
sopana                  :  dalan
sona                      :  asu
song                      :  paying
sotya                     :  inten
sudarma                :  bapak
sudarsana             :  conto
sudira                    :  digdaya
sumbaga               :  misuwur
sweda                    :  kringet
suta                       :  anak
surya                     :  srengenge
sura                       :  wani
sunu                      :  anak
sungkawa              :  susah

T
tan                         :  ora
tanaya                   :  anak
taru                        :  wit
taruna                    :  enom
tinon                      :  katon
tirta                        :  banyu
tliti                          :  turun
trusta                     :  seneng
tyas                       :  ati
turangga                :  jaran

U
udrasa                   :  tangis
upaya                    :  golek
udyana                  :  taman
upiksa                    :  weruh
usada                    :  tamba
utama                    :  becik
utara                      :  lor

W
wana                     :  alas
wacana                 :  caturan
waluya                   :  waras
wanara                  :  kethek
wandawa               :  kadang
wardaya                :  ati
warih                     :  banyu
warsa                    :  taun
wasana                  :  pungkasan
waskita                  :  awas
waspa                    :  luh
wastra                   :  sandhangan
we                         :  banyu
wibawa                  :  luhur
wibi                        :  ibu
wicara                   :  guneman
widi                        :  Kang Maha Agung
widya                     :  pinter; kawruh
wil                          :  buta
wilis                       :  ijo
wimba                   :  wetu
wira                       :  prajurit
winursita                :  dicritakake
wisma                    :  omah
wuyung                 :  kasmaran
wuntat                   :  buri
wukir                     :  gunung
wreksa                  :  kayu
wredha                  :  tuwa
wiyati                     :  awang-awang
wisuda                   :  angkat

Y
yayah                    :  bapak
yasa                      :  gawe
yana                      :  kreta
yekti                      :  bener
yitna                      :  ngati-ati
yoga                      :  anak
yogya                    :  becik
yuda                      :  perang
yuwana                 :  slamet
ywa                       :  aja


Didapat dari berbagai sumber….

No comments:

Post a Comment