Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Thursday, June 27, 2013

Prenahe Sadulur (Istilah Saudara dalam Bahasa Jawa)

Sadulur                                  :    Sadulur tunggal bapak lan ibu
Misanan                                :    Sadulur tunggal embah, nak dulur
Mindhoan                             :    Sadulur tunggal buyut
Keponakan                           :    Anake sadulur tuwa utawa sadulur enom
Putu                                        :    Anake anak
Putu keponakan                  :    Anake keponakan
Paklik (Paman)                    :    Adhine bapak utawa ibu sing lanang
Bulik (Bibi)                             :    Adhine bapak utawa ibu sing wadon
Pakpuh/Pakdhe/Uwa         :    Kakange bapak utawa ibu sing lanang
Bupuh/Budhe/Uwa             :    Mbakyune bapak utawa ibu sing wadon
Besan                                     :    Wong tuwane (bapak lan ibune) mantu
Maratuwa                             :    Bapak lan ibune bojo
Anak mantu                          :    Bojone anak
Putu mantu                            :    Bojone putu
Ipe (Ipar)                               :    Sadulure bojo
Pripean                                  :    Ipene sadulur
Bapak kuwalon                   :    Bapak sambungan (dudu bapake dhewe)
Ibu kuwalon                          :    Ibu sambunan (dudu ibune dhewe)
Anak kuwalon                      :    Anak gawane bojo
Sadulur kuwalon                  :    Sadulur seje bapak tunggal ibu, utawa sadulur seje ibu tunggal bapak
Sadulur asu                           :    Sadulur tunggal ibu seje bapak
Bapak angkat                      :    Wong liya lanang sing ngakoni anak
Ibu angkat                            :    Wong liya wadon sing ngakoni anak
Anak angkat                        :    Bocah liya sing diakoni anak
Tunggal banyu                     :    Sadulur tunggal guru
Tunggal welat                      :    Sadulur tunggal bapak ibu

Didapat dari berbagai sumber…..


No comments:

Post a Comment