Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Wednesday, November 14, 2012

Dahsyatnya Asmaul Husna Jilid 3 ( The Power of Asmaul Husna Part 3 )
67.    Al-Ahad / The One / Maha Esa
Jika kita membacanya sebanyak 1000 kali, Insya Allah sifat kesombongan akan tercabut dari hati kita.

68.   Ash-Shamad / The Self Sufficient, The Impregnable, The Eternally Besought of All / Maha Dibutuhkan
Jika kita membacanya sebanyak 125 kali pada akhir malam, Insya Allah kita akan terselamatkan dari bencana.

69.    Al-Qaadir / The All Able / Maha Mampu
Jika kita mengerjakan dua raka’at shalat sunnah kemudian membacanya sebanyak 100 kali, Insya Allah kita akan memperoleh kekuatan dan kegagahan.

70.    Al-Muqtadir / The All Determiner, The Dominant / Maha Berkuasa
Jika kita membacanya sebanyak mungkin setelah bangun dari tidur, Insya Allah kita akan dimudahkan dari kemusykilan.

71.    Al-Muqaddim / The Expediter, He Who Brings Forward / Maha Mendahulukan
Jika kita membacanya sebanyak mungkin di tengah-tengah medan pertempuran, Insya Allah kita akan memperoleh kemenangan.

72.    Al-Muakhkhir / The Delayer, He Who Puts Far Away / Maha Mengakhirkan
Jika kita membacanya sebanyak mungkin, Insya Allah kita akan memperoleh taufiq untuk bertobat dari semua kejahatan yang pernah kita lakukan.

73.    Al-Awwal / The First / Maha Awal
Jika kita membacanya sebanyak 1000 kali pada setiap hari Jum’at, Insya Allah kita akan dikembalikan kepada kaum keluarga.

74.    Al-Aakhir / The Last / Maha Akhir
Jika kita membacanya sebanyak 1000 kali setiap hari, Insya Allah kemusyrikan akan lenyap dari hati kita.

75.    Azh-Zhaahir / The Manifest, The All Victorious / Maha Nyata
Jika kita membacanya sebanyak mungkin setelah shalat Dhuha, Insya Allah, Allah SWT akan menurunkan cahaya ma’rifah ke dalam hati kita.

76.    Al-Baathin / The Hidden, The All Encompassing / Maha Tersembunyi
Jika kita membacanya sebanyak 300 kali setiap hari, Insya Allah kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan.

77.    Al-Waaliyy / The Patron / Maha Memerintah
Jika kita membacanya sebanyak mungkin, Insya Allah kita akan terselamatkan dari bahaya halilintar.

78.    Al-Muta’aalii / The Self Exalted / Maha Tinggi
Jika kita membacanya sebanyak mungkin, Insya Allah kita akan dikaruniai kedudukan yang tinggi.

79.    Al-Barr / The Most Kind and Righteous / Maha Sumber Segala Kebaikan
Jika kita membacanya sebanyak 7 kali ke atas anak-anak, Insya Allah anak-anak kita akan dikaruniai keshalihan.

80.    At-Tawwaab / The Ever Returning, Ever Relenting / Maha Penerima Taubat
Jika kita membacanya sebanyak 360 kali setelah shalat Dhuha, Insya Allah kita akan diberi taufiq untuk bertobat dari perbuatan maksiat.

81.    Al-Muntaqim / The Avenger / Maha Penuntut Balas
Jika kita membacanya sebanyak mungkin, Insya Allah musuh kita akan kalah.

82.    Al-‘Afuww / The Pardoner, The Effacer of Sins / Maha Pemaaf
Jika kita membacanya sebanyak mungkin, Insya Allah kita akan mendapat keridhaan dari Allah SWT.

83.    Ar-Ra’uuf / The Compassionate, The All Pitying / Maha Belas Kasih
Jika kita membacanya sebanyak 10 kali, Insya Allah perasaan gusar dan marah akan hilang dari hati kita.

84.    Maalikul Mulk / The Owner of All Sovereignty / Maha Menguasai Kerajaan Abadi
Jika kita membacanya sebanyak mungkin, Insya Allah kita akan memperoleh kekayaan harta, kemuliaan, dan kebahagiaan.

85.  Dzul Jalaali Wal Ikraam / The Lord of Majesty and Generosity / Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan
Jika kita membacanya sebanyak 1065 kali selama sebulan penuh, Insya Allah semua keinginan kita akan terpenuhi.

86.    Al-Muqsith / The Equitable, The Requiter / Maha Adil
Jika sering membaca asma ini, Insya Allah perasaan was-was ketika beribadah akan lenyap.

87.    Al-Jaami’ / The Gatherer, The Unifier / Maha Menghimpun
Jika kita membaca asma ini, Insya Allah kita akan menemukan kembali barang yang telah hilang.

88.    Al-Ghaniyy / The All Rich, The Independent / Maha Kaya
Jika kita membacanya sebanyak mungkin, Insya Allah kita akan terselamatkan dari semua bencana.

89.    Al-Mughniyy / The Enricher, The Emancipator / Maha Pemberi Kekayaan
Jika kita membacanya sebanyak 1000 kali, Insya Allah kita akan memperoleh kekayaan yang kekal.

90.    Al-Maani’ / The Withholder, The Shielder, The Defender / Maha Pencegah
Jika kita membacanya sebanyak mungkin pada saat pagi dan sore, Insya Allah akan tercapai keinginan kita yang halal.

91.    Adh-Dhaarr
Jika kita membacanya sebanyak 100 kali pada malam Jum’at, Insya Allah kita akan terselamatkan dari semua kemudharatan dan marabahaya.

92.    An-Naafi’ / The Propitious, The Benefactor / Maha Pemberi Manfaat
Jika kita membacanya sebanyak mungkin, Insya Allah kita akan memperoleh keuntungan dari segala sesuatu.

93.    An-Nuur / The Light / Maha Pemberi Cahaya
Jika kita membacanya sebanyak mungkin, Insya Allah kita akan dikaruniai hati yang cemerlang.

94.    Al-Haadii / The Guide / Maha Pemberi Petunjuk
Jika kita membacanya sebanyak mungkin, Insya Allah kita akan dikaruniai kecerdasan otak dan kesempurnaan akal.

95.    Al-Badii’ / Incomparable, The Originator / Maha Pencipta Hal Baru
Jika kita membacanya sebanyak 1000 kali, Insya Allah tercapailah semua keinginan kita.

96.    Al-Baaqii / The Ever Enduring and Immutable / Maha Kekal
Jika kita membacanya sebanyak 1000 kali, Insya Allah tercapailah semua keinginan kita.

97.    Al-Waarits / The Heir, The Inheritor of All / Maha Mewarisi
Jika kita membacanya sebanyak 1000 kali diantara waktu Maghrib dan Isya’, Insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa.

98.    Ar-Rasyiid / The Guide, Infallible Teacher, and Knower / Maha Pandai
Jika kita membacanya sebanyak 1000 kali setelah shalat Isya’, Insya Allah semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT.

99.    Ash-Shabuur / The Patient, The Timeless / Maha Penyabar
Jika kita membacanya sebanyak 100 kali sebelum terbit matahari, Insya Allah kita akan terselamatkan dari semua penderitaan hidup.

Jilid 1 :
Jilid 2 :

Didapat dari berbagai sumber……

1 comment: